AT Uygunluk Beyanı

AT Uygunluk Beyanı Nedir? AT Uygunluk Beyanı Kontrolü.

Dosyalarda belirtilen tüm belgelerin oluşturulması ile birlikte ürünlerin üstüne CE işareti yerleştirilir. Bahse konu ürünlerin CE Belgesi (Conformitè Europëenne) ve işareti olduğunu tasdik eden belge ise üreticinin veya yetkili temsilcinin hazırlayıp imzaladığı AT Uygunluk Beyan’ıdır (AT Uygunluk Beyanının İngilizce karşılığı European Community Declaration of Conformity’dir.).

Üretici veya yetkili temsilcisi tarafından Direktiflerde belirtilen hususları içeren bir AT Uygunluk Beyanı düzenlenmelidir. Direktiflere göre üretici veya yetkili temsilcisi ürün piyasaya sürüldüğünde bir AT uygunluk beyanı düzenlemesi gerekmektedir. AT Uygunluk Beyanı, ürünün direktiflerde belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu beyan eden bir belgedir. AT Uygunluk Beyanı, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından direktiflere göre ürünün üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl muhafaza edilmesini gerektirmektedir. AT Uygunluk Beyan’ının içeriği ürüne göre farklılık gösterebilmektedir.

AT Uygunluk Beyanı temel olarak aşağıda belirtilen öğeleri içermelidir:

  1. AT Uygunluk Beyanı düzenleyen üretici veya yetkili temsilcisinin adı/ismi ve adresi;
  2. Ürün tanımı (adı, tipi veya model numarası, grup/seri numarası, kaynaklar ve parça numaraları vb. tamamlayıcı bilgiler);
  3. Atıfta bulunulan standartlar ve diğer normatif dokümanlar (ulusal teknik standartlar vb.);
  4. Sağlanması mümkün olan tamamlayıcı bilgiler (örneğin; cins, kategori);
  5. AT Uygunluk Beyanı düzenlenme tarihi;
  6. Üretici/Yetkili kişinin imzası, unvanı veya buna benzer eşdeğer bir işareti ile AT Uygunluk Beyanının sadece üretici veya yetkili temsilcinin sorumluluğunda düzenlenip hazırlandığını gösterir bir ifade.

AT uygunluk beyanı kontrolü nasıl yapılır hangi hususlara dikkat edilmelidir. AT uygunluk beyanı ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız 05523340480 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz.

Hemen Ara